AktualnościRozpoczął się Wielki Tydzień, do Wielkanocy zostało już tylko 7 dni…
W Niedzielę Męki Pańskiej tradycyjnie o godz. 10:25 zgromadziliśmy się przed świątynią, by wziąć udział w uroczystej procesji i w czasie Eucharystii medytować Pasję Jezusa Chrystusa trzymając poświęcone palmy - symbol odradzającego się życia. Wśród kolorowych palm prym wiodły dwie ogromne wykonane przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Grzegorzówce i Wólce Hyżneńskiej.

Wielki Tydzień jest historią naszego odkupienia, czasem łaski poznawania krzyża Jezusowego. Trzeba nam zatem czuwać, by nie przegapić sposobności poprawy własnego życia i wielkiej radości Zmartwychwstania Chrystusa.

Po popołudniowej Mszy Świętej bardzo liczną grupą wyruszyliśmy ulicami parafii, by w szczególny sposób docenić poświęcenie Bożego Syna dla ratowania człowieka…

Idąc za krzyżem niesionym przez poszczególne stany drogami Grzegorzówki, w wielkim skupieniu słuchaliśmy rozważań Drogi Krzyżowej. Analizowaliśmy nasze postawy życiowe; nasze pragnienia i postępowanie wobec bliźnich. Wielu z nas żyje w pośpiechu, w niepewności jutra, bywa, że zalęknieni w zamknięciu nie widzimy właściwego i ostatecznego celu ludzkiego życia… Usłyszana dzisiaj historia męki i śmierci Jezusa wywołała w nas falę wzruszeń oraz nieodpartą chęć walki z naszymi wadami. W czasie wędrówki mogliśmy skorzystać z sakramentu pokuty u ks. wikariusza Zenona Feresza.

Na zakończenie rozważań ks. proboszcz Marian Fortuna dziękował Bogu i Matce Bolesnej za piękną pogodę, a wszystkim za przygotowanie i udział w tegorocznej Drodze Krzyżowej. Następnie otrzymaliśmy uroczyste błogosławieństwo i na pamiątkę okolicznościowy obrazek. Głęboko poruszeni dzisiejszymi rozważaniami jesteśmy przekonani, że nasza droga krzyżowa nie może się skończyć. Niech trwa w naszym życiu i niech wydaje owoce, jakich życzyłby sobie Jezus!

Dlatego w dzisiejszą Niedzielę Palmową stanęliśmy przy Jezusie, bo zanim się obejrzymy, przyjdzie czas wytchnienia i nastanie poranek – Wielki Poranek Zmartwychwstania!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia w galeriiW połowie Wielkiego Postu dane nam było przeżyć wyjątkowy czas rekolekcji wielkopostnych. Czterodniowe nauki głoszone przez przeora Sanktuarium Matki Boskiej Boreckiej w Borku Starym - ojca Romana Bakalarza przebiegały pod hasłem: „Bóg Ciebie kocha, a Ty Jego?”

W tym szczególnym czasie poświęconym naszej odnowie duchowej mogliśmy się zastanowić nad naszym życiem, naszymi relacjami z Bogiem i z bliźnimi. Gorąco prosiliśmy Pana Boga, by otworzył nasze oczy, abyśmy mogli zobaczyć potrzeby drugiego człowieka, by poruszył nasze sumienia, abyśmy mogli naprawić wyrządzone innym krzywdy

Od piątku do niedzieli uczestniczyliśmy w naukach rekolekcyjnych, by uleczyć nasze dusze i słowami poety zawołać:
„Jeszcze się kiedyś rozsmucę,
jeszcze do Ciebie powrócę, Chrystusie.
Jeszcze tak strasznie zapłaczę,
że przez łzy Ciebie zobaczę, Chrystusie.”

Rekolekcjonista przekonywał nas o wielkiej ojcowskiej miłości Boga, która nie stawia żadnych warunków. Zapewniał, że Ojciec Niebieski kocha nas wszystkich, takimi, jakimi jesteśmy, ponieważ wszyscy jesteśmy Jego dziećmi. Bóg nieustannie szuka nas, obdarza łaskami i czeka na spotkanie z nami.

Natomiast w poniedziałkowe popołudnie skorzystaliśmy z sakramentu pokuty, a na Eucharystii o godz. 18:00 wysłuchaliśmy nauki na zakończenie rekolekcji i otrzymaliśmy uroczyste błogosławieństwo.

Po Mszy świętej uroczystą procesją udaliśmy się na nasz parafialny cmentarz, by uczestniczyć w poświęceniu nowego krzyża oraz pomodlić się i zapalić znicze na grobach naszych zmarłych. Drewniany krzyża został zrobiony przez p. Jerzego Kmiotka, a metalową konstrukcję wykonał p. Piotr Stec. Naszą modlitwą, uczestniczeniem w rekolekcjach, wytrwaniem w postanowieniach wielkopostnych dajemy świadectwo Bogu, że Go kochamy i pragniemy doświadczać Jego miłości.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia w galerii
6 marca br. „W mocy Bożego Ducha” rozpoczęliśmy Wielki Post. Chcemy w tym czasie - przez modlitwę, wyrzeczenia i uczynki miłosierdzia -przywrócić ład we własnym życiu, w relacjach z innymi ludźmi oraz z Bogiem. Licznie uczestniczyliśmy w Eucharystii Środy Popielcowej, po homilii wzięliśmy udział w jakże wymownym obrzędzie posypania głów popiołem, który symbolizuje naszą chęć oczyszczenia i nawrócenia, chęć przeżycia tych 40 dni razem z Chrystusem:


„Panie! czymże ja jestem przed Twoim obliczem?
Prochem i niczem;
Ale gdym Tobie swoją nicość wyspowiadał,
Ja, proch, będę z Panem gadał.”

/A. Mickiewicz/


Dlatego u progu kolejnego Wielkiego Postu, uświadamiając sobie własną małość i grzeszność, nie poprzestaniemy tylko na posypaniu głowy popiołem. Będziemy brać udział w nabożeństwach wielkopostnych: w piątkowych Drogach Krzyżowych i niedzielnych Gorzkich Żalach, bo jak powiedział św. Augustyn „nie ma nic bardziej zbawiennego, jak rozmyślanie ile wycierpiał za nas Bóg – człowiek”…

Wielu z nas podjęło postanowienia wielkopostne, zadeklarowało:
- POST, by zatęsknić za Bogiem, który jedyny zaspokaja głód, by stać się wrażliwym na Jego głos, a także na potrzeby innych,
- MODLITWĘ, by poznawać Boga i wpatrywać się w Niego,
- JAŁMUŻNĘ, by uwolnić się od chciwości, dawać drugiemu to, co najlepsze.
Natomiast dzieci z naszej Wspólnoty przyłączyły się do tegorocznej akcji Caritas „Jałmużna Wielkopostna”, pod hasłem „Dar Juniora dla Seniora”. Rezygnując z materialnych przyjemności, będą odkładać do papierowych skarbonek datki, które zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację osób starszych. W ten sposób będziemy starali się odpokutować za nasze grzechy, by lepiej przygotować się do przeżycia największego święta chrześcijan, jakim jest WIELKANOC.
2 LUTEGO zgodnie z prawem żydowskim, 40 dniowe Dzieciątko Jezus zostało ofiarowane Bogu w świątyni jerozolimskiej. Tam starzec Symeon wypowiedział proroctwo nazywając Jezusa "światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela". Dlatego w Święto Ofiarowania Pańskiego przynieśliśmy do naszej świątyni gromnice przystrojone zielonymi gałązkami i kolorowymi wstążkami, by odwiecznym zwyczajem je poświęcić i ich dymem kreślić znak krzyża nad drzwiami i oknami, chroniąc w ten sposób nasze domy przed nieszczęściami.

W polskiej tradycji zapala się te świece w trudnych chwilach: gdy latem nadejdą ze wszystkich stron czarne chmury, gdy błyskawice będą rozdzierać niebo, gdy groźne pomruki burzy przeszyją nas trwogą, będziemy zapalać gromnicę i modlić się do Matki Bożej, by nas broniła od złego. Także w chwili śmierci, w stygnącą już dłoń umierającego podamy zapaloną gromnicę, by konający miał lżejszą śmierć i nie bał się Sądu Bożego. Ufamy, że u jego łoża stanie Pani Gromniczna, by swego wiernego czciciela ze światłem gromnicy w ręku przeprowadzić przez bramę śmierci.

Podania ludowe głoszą, że Matka Boska Gromniczna bierze pod swoją opiekę wszystkie sieroty, odpędza od siedzib ludzkich światłem gromnicy wilki, które stały się symbolem niezgody sąsiedzkiej, alkoholizmu, narkomanii, kłamstw, siejących spustoszenie w naszej duchowości. Możemy śmiało powiedzieć, że te wszystkie złe wilki Matka Boża odpędza światłem Gromnicy.

Dzisiaj jednak okazuje się, że w XXI wieku w bieszczadzkich lasach watahy wilków są bardzo liczebne i są realnym zagrożeniem - zdarza się, że jednostki podchodzą pod domostwa rolników i atakują zwierzęta hodowlane!


Z tym pięknym Maryjnym świętem łączą się też ludowe przysłowie wyrażające radość z nadchodzącej wiosny: "Gromnica - zimy połowica". W tym roku na Gromniczną był mróz i pochmurne niebo, więc może spełnią się kolejne przysłowia:

"Na Gromniczną mróz - chowaj chłopie sanie, szykuj wóz”
„Pochmurne niebo - to dobry, obfity rok”

„PANIE JEZU, KTÓRY JESTEŚ ŚWIATŁEM, PROWADŹ MNIE I OŚWIECAJ MI DROGĘ,
BYM ZACHOWYWAŁ TWOJE PRZYKAZANIA I DOTARŁ DO ŚWIATŁOŚCI WIECZNEJ,
W KTÓREJ MIESZKASZ. AMEN.”


W NIEDZIELĘ CHRZTU PAŃSKIEGO, 13 stycznia o godzinie 15:00 nasi Księża, wspólnoty działające przy Parafii, parafianie oraz sympatycy zgromadzili się w Sali Domu Ludowego w Grzegorzówce, aby wieloletnim już zwyczajem podzielić się Opłatkiem i miło spędzić to bardzo mroźne popołudnie. Spotkanie Opłatkowe rozpoczął ks. proboszcz Marian Fortuna: „ To szczególny czas, w którym jesteśmy razem, by pomodlić się, pobyć ze sobą, pośpiewać kolędy” – po czym przedstawił program spotkania. Najpierw obejrzeliśmy występ uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Wólce Hyżneńskiej pod opieką ks. Wikariusza Zenona Feresza i p. Łukasza Wróbla . Podopieczni ubrani w egzotyczne stroje opowiedzieli historię narodzenia Dzieciątka Jezus przepełnioną pięknymi kolędami i pastorałkami. Niezwykły nastrój sprawił, że słuchacze włączyli się do wspólnego kolędowania. Następnie swój piękny program artystyczny – również ubogacony śpiewem kolęd -przedstawili uczniowie Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Grzegorzówce pod opieką p. Haliny Sroki, po którym wszyscy zgromadzeni zaczęli łamać się Opłatkiem.

Płynęło wiele ciepłych słów, życzeń zdrowia, opieki Bożej i błogosławieństwa na cały 2019 rok. Były uściski i wzruszenie. To ten moment – wśród innych podobnych spotkań w roku – jest wyjątkowy, jedyny i najdłużej pamiętany. W drugiej części programu wspaniale się zaprezentował parafialny chór pod przewodnictwem p. Łukasza Wróbla, śpiewając znane oraz całkiem nowe kolędy i pastorałki. Do świątecznego nastroju spotkania przyłączyła się również parafialna schola , która swoim świetnym występem poruszyła serca słuchaczy. Z kolei swoje "trzy grosze" dorzuciła także młodzież z naszego parafialnego oddziału KSM przedstawiając humorystyczne scenki z zycia rodzinnego. Radości było co niemiara, więc zgromadzeni nie szczędzili braw dla młodych talentów. Dziękujemy Panu Bogu za ten wyjątkowy czas integracji naszej małej Wspólnoty, a wszystkim za obecność i dzielenie się radością. Dziękujemy tym, którzy pomogli zorganizować to spotkanie, szczególne podziękowania kierujemy do naszych księży za otrzymane upominki oraz do pań z Kół Gospodyń Wiejskich i Grup Parafialnych za pyszny poczęstunek.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia w galeriiOby te błogosławieństwa noworocznej Liturgii Słowa otulały nas przez wszystkie dni Roku Pańskiego 2019! U progu Nowego Roku pełni obaw, co może nam przynieść ten nieznany czas, zdajemy sobie sprawę, że możemy go przeżyć tylko dzięki Bożej woli. Dlatego rozpoczęliśmy Nowy Rok modlitwą o pokój na świecie, w naszej Ojczyźnie, Parafii i w naszych domach. Przed nami przestrzeń nowych 365 dni - będziemy starać się ją wypełnić modlitwą i dobrymi uczynkami, by zasłużyć na wieczne zbawienie.

6 STYCZNIA - w Święto upamiętniające Objawienie się Boga całemu światu oraz Trzech Króli, zgromadziliśmy się o godz. 10:20 przed naszą Świątynią , aby razem z Trzema Mędrcami oddać pokłon Nowonarodzonemu Jezusowi. Barwny korowód postaci biblijnych i historycznych przeszedł wokół naszego kościoła; za Trzema Królami szła Święta Rodzina z Dzieciątkiem, następnie pasterze, aniołowie, za nimi dorośli - wszyscy pod hasłem: „ODNOWI OBLICZE ZIEMI” .

Te pamiętne słowa wypowiedziane przez Świętego Jana Pawła II czterdzieści lat temu będą mobilizować nas do aktywności w życiu religijnym, do budowania dobra w Polsce i do pracy nad przemianą naszych serc. Nieodzownym elementem Orszaku było wspólne, radosne kolędowanie. Tę piękną tradycję musimy przekazywać kolejnym pokoleniom, by czerpało wiarę z naszej wiary i nadzieję z naszej nadziei.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia w galerii


Wydarzenia z poprzednich lat zostały przeniesione do "Archiwum wydarzeń"

Menu

Grupy parafialne

Archiwum wydarzeń

Duszpasterze